top of page

Čapkovo R.U.R. a umělý život


Hiroki Sayama přispěl do knihy #Robot100 kapitolou nazvanou "Čapkovo R.U.R. a umělý život". Hiroki čtenářům stručně představí vědní obor umělý život (angl. artificial life, zkracováno jako ALife) a porovná postupy a výsledky fiktivních Rossumů se současnými poznatky v oblasti vědy a techniky, zejména v souvislosti s umělým životem. Hiroki navštívil VŠCHT Praha letos v lednu a my pevně doufáme, že se tu s ním zas potkáme v létě 2021 na konferenci ALIFE 2021!

Hiroki Sayama je profesorem na Ústavu systémových věd a průmyslového inženýrství a ředitelem Centra pro kolektivní dynamiku komplexních systémů (CoCo) na Binghamtonské univerzitě v New Yorku. Tituly BSc, MSc a DSc získal v oboru informačních věd na Tokijské univerzitě v Japonsku. Postdoktorandské zkušenosti sbíral v New England Complex Systems Institute v Cambridge, Massachusetts. Mezi jeho zájmy patří mimo jiné komplexní dynamické sítě, lidská a sociální dynamika, kolektivní chování, umělý život a umělá chemie, interaktivní systémy a vzdělávání v oblasti komplexních systémů. Je odborníkem na matematické / počítačové modelování a analýzu různých komplexních systémů. Publikoval více než 150 recenzovaných článků v časopisech a sbornících konferencí a vydal 13 knih a sborníků z konferencí o komplexních systémech a souvisejících tématech. Jeho publikace získaly více než 4000 citací (zdroj: Google Scholar). Byl zvolen členem výkonného výboru společnosti Complex Systems Society (CSS), je šéfredaktorem časopisu Complexity, editor časopisu Artificial life (MIT Press), zakladatel časopisu Northeast Journal of Complex Systems (Binghamton University Library) a člen redakčních rad několika dalších časopisů.

Comments


bottom of page