top of page

Je duše synonymem vědomí?


Zhruba polovinu autorů knihy #Robot100 tvoří vědci, které znám z vědní oblasti umělý život (ALIFE) a stejnojmenných konferencí. Dnes bych vám ráda představila doktoranda jménem Sina K. Khajehabdollahi, který napsal kapitolu „Je duše synonymem vědomí?“ Jak název napovídá, týká se diskuze, jestli Čapek měl pojmem „duše“ na mysli totéž co vědci, kteří dnes studují vědomí.

Sina Khajehabdollahi se ke konci svého bakalářského studia astrofyziky začal zajímat čím dál tím více o komplexní systémy. Během magisterského studia se zaměřil na průniky mezi kritikalitami ve fyzice a biologických systémech a teorii vědomí známou jako teorie integrovaných informací. V současné době je studentem doktorského programu na univerzitě v německém Tübingenu a věnuje se tématům, jako jsou evoluce, učení a komplexita. Fascinují ho otázky týkající se vzniku a vývoje života na Zemi, umělého života a umělé inteligence. Věří, že proces vytváření či modifikace živých systémů bude zásadním zlomem v historii života v našem koutě vesmíru a je nadšený, že je svědkem a v ideálním případě i součástí tohoto procesu. Ve svém volném čase hraje videohry, které nějakým způsobem souvisí s jeho výzkumem – např. hry s otevřeným koncem, jako jsou hry na budování světa nebo kombinatoricky komplexní hry, které lze hrát téměř nekonečně. Také rád občas vytváří (programuje) ve svém počítači různá umělecká díla.

Comments


bottom of page