Robot100
top of page

Století robotů v Českém rozhlasu Vltava


Rozhovor editorky knihy #Robot100:Sto rozumů - Jitky Čejkové a ředitele

Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše - Zdeňka Vacka s Jaroslavem Hrochem na Českém rozhlasu Vltava.

bottom of page