top of page

Úvaha o hře Karla Čapka R.U.R.


Steen Rasmussen se ve svém příspěvku nazvaném „Úvaha o hře Karla Čapka R.U.R.” podobně jako někteří další autoři knihy "#Robot100: Sto rozumů" pozastavuje nad tím, jak vlastně definovat pojmy život a duše. A jak se jejich význam změnil během uplynulých sto let, i třeba v souvislosti s náboženstvím. Podle Steena je Čapkova hra dnes podstatně důležitější, než byla v roce 1920. Čapek se obával, že lidé vyvíjejí technologie, ať už fyzické nebo sociální, které by se jim mohly vymknout z rukou a nakonec nás zabít nebo učinit naši planetu méně obyvatelnou. Měli bychom si uvědomit, že jakákoli technologie, kterou vyvíjíme, může být použita jak pro dobro, tak pro zlo. Zálezí to jen na nás. Steen Rasmussen je dánský fyzik, který se věnuje hlavně umělému životu a komplexním systémům. V současné době je profesorem fyziky a ředitelem centra FLinT na Jihodánské univerzitě v Odense (University of Southern Denmark). Vystudoval Technickou univerzitu v Dánsku (PhD ve fyzice komplexních systémů) a Kodaňskou univerzitu (filozofie). Strávil 20 let jako výzkumný pracovník v Národní laboratoři Los Alamos, posledních pět let jako vedoucí týmu Self-Organized Systems. Je členem Santa Fe institutu v Novém Mexiku. Hlavní Steenovo vědecké úsilí spočívá v prozkoumání, porozumění a vytvoření přechodu od neživých k živým materiálům. Překonání této mezery vyžaduje mezioborové vědecké úsilí, a proto dal dohromady, sponzoroval a vedl výzkumné týmy v USA, po celé Evropě a v Dánsku. Steen se již mnoho let aktivně účastní veřejných diskuzí o vědě a společnosti a založil v v Dánsku Iniciativu pro vědu, společnost a politiku. V roce 2018 obdržel cenu za celoživotní přínos od Mezinárodní společnosti pro umělý život (International Society of Artificial Life - ISAL). Se Steenem se známe od roku 2013, kdy jsem v jeho skupině FLinT (Fundamental Living Technology Center) na Jihodánské univerzitě strávila tři měsíce a začala jsem tam ve spolupráci s Martinem Hanczycem pracovat na zkoumání chemotaktických vlastností dekanolových kapek. Tahle fotka byla pořízena letos v lednu u nás na VŠCHT Praha. Steen je uprostřed, ten pán vpravo je Franta Štěpánek a o tom vám napíšu něco víc příští týden.

Comments


bottom of page