top of page

O inteligenci umělého života a o životě umělé inteligence


Příspěvek č. 15 v knize #Robot100 nese název "O inteligenci umělého života a o životě umělé inteligence" a jeho autory jsou Petr Slavíček a Štěpán Sršeň z VŠCHT Praha. Petr se Štěpánem se ve svém textu např. zamýšlí, jak umělá inteligence může napomáhat při chemických syntézách (tedy i těch souvisejících se vznikem "živých" forem). Kdo Petra Slavíčka a jeho styl vyprávění zná, tuší, že se má na co těšit! Petr Slavíček vede skupinu teoretické fotodynamiky na Ústavu fyzikální chemie VŠCHT Praha. Vystudoval fyzikální chemii na PřF UK, doktorský titul získal na MFF UK. V roce 2006 začal pracovat na VŠCHT Praha, kde se postupně stal docentem a profesorem. Zaměřuje se především na modelování interakce světla a molekul, vývoj nových výpočetních technik a studium vlivu prostředí na reaktivitu. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří atmosférické chemie, astrochemie či radiační chemie. Štěpán Sršeň je doktorandem na Ústavu fyzikální chemie VŠCHT Praha. Vystudoval molekulární analytickou a fyzikální chemii na VŠCHT Praha a umělou inteligenci na ČVUT v Praze. Ve své výzkumné práci se věnuje aplikaci strojového učení a pokročilých statistických přístupu do oblasti teoretické výpočetní chemie. Hlavním předmětem jeho zájmu je modelování spektroskopických vlastností molekul a design molekul s požadovanými fotochemickými vlastnostmi.

Comments


bottom of page