top of page

O robotech, lidech a neznámé budoucnosti


Příspěvek pana profesora Michaela Šebka v knize #Robot100 nese název „O robotech, lidech a neznámé budoucnosti“. Píše o tom, jak jsme či nejsme připraveni na budoucnost. A já se ho u této příležitosti včera zeptala, jak jsme či nejsme připaveni na distanční výuku na vysokých školách. A tady je jeho komentář k tomuto aktuálnímu tématu: "Tak jsme právě začali další semestr a tentokrát rovnou distančně od začátku. Děláme, co můžeme, ale kontaktní výuce se to pořád nevyrovná. Přednášet na dálku je relativně snadné, i cvičení on-line s obousměrnou komunikací docela jde, pokud software a spojení dobře funguje. Horší to je s laboratořemi: i tam něco přesouváme k studentům domů, půjčujeme jim hardware, různé přípravky, malé experimenty atp. Ale všechno si přenést domů nemohou anebo by to bylo moc drahé - to malé školné, které za ně platí náš stát, moc drahé přístroje v desítkách až stovkách kusů prostě nezaplatí. A i kdyby, tvůrčí práci v kolektivu to stejně nenahradí. Studenti se možná obejdou bez přímého kontaktu s učiteli, ale určitě se neobejdou bez přímé interakce mezi sebou. Jak známo, nejvíce se student naučí od ostatních studentů, když jim něco vysvětluje, když s nimi debatuje a pře se, a i když jim jen naslouchá. Jak tohle pořádně udělat na dálku, to zatím ještě nikdo nevymyslel. " Michael Šebek je profesorem kybernetiky na Českém vysokém učení technickém v Praze, vede Katedru řídicí techniky FEL a oddělení Kyberneticko-fyzikálních systémů CIIRC. Pracoval na ETH Zurich, Twente Universiteit, a v Akademii věd. Přednášel na desítkách univerzit po celém světě. Zkoumá a vytváří automatické řízení, sítě, multiagentní systémy, formace robotů, autonomních aut, letadel a satelitů. Založil populární Robosoutěž pro střední a základní školy, které se účastní stovky týmů z celé ČR. Získal Cenu Wernera von Siemense 2015 v kategorii nejlepší pedagogický pracovník. Neúnavně a marně bojuje za zlepšení kvality našich škol a zabývá se metodami jejich řízení. Rád se zamýšlí nad budoucností a dopady technologických změn na společnost.

Comments


bottom of page