top of page

R.U.R. a cesta omylů


Ken Stanley spolu s Joelem Lehmanem jsou autory úžasné populárně vědecké knihy „Mýtus cíle: Proč velké věci nelze plánovat“ ("Why Greatness Cannot Be Planned: The Myth of the Objective"). Ken, se kterým se znám z konferencí o umělém životě (a potkali jsme se taky na konferenci HLAI, kterou v roce 2018 pořádala společnost Good AI v Praze), přispěl do naší knihy #Robot100 krátkou kapitolou nazvanou “R.U.R. a cesta omylů”. …Možná se i my ubíráme po špatné cestě, přestože se dnes zdá být bezpochyby správná. To platí nejen pro úsilí vytvořit umělou inteligenci. Co vypadá dnes jako zřejmé, může být v budoucnu zastíněno nečekaným objevem. Nemůžeme vědět, co se skrývá za limity našeho současného poznání. Přestože to zní absurdně, možná se v daleké budoucnosti vrátíme k Čapkově myšlence – k hmotě z masa a kostí, třeba jako k článku chybějícímu v naší moderní směsici kabelů a algoritmů... Kenneth O. Stanley je počítačový vědec. Působil jako profesor na University of Central Florida, kde vedl výzkumnou skupinu Evolutionary Complexity Research Group. Byl také spoluzakladatelem společnosti Geometric Intelligence, ze které později vzešly laboratoře Uber AI Labs a Ken tam byl vedoucím výzkumu Core AI. Nyní působí v OpenAI. Ken je autorem termínu a myšlenky NEAT (neuroevoluce augmentujících topologií), HyperNEAT a neuroevolučních algoritmů založených na vyhledávání novosti. Ken se věnuje zejména neuroevoluci (vyvíjejícím se neuronovým sítím), generativním a vývojovým systémům, koevoluci, strojovému učení pro videohry, interaktivní evoluci a evoluci s otevřeným koncem. Za svou práci získal řadu ocenění, např. od Mezinárodní společnosti pro umělý život obdržel cenu ISAL 2017 za nejlepší článek dekády 2002 - 2012.

Comments


bottom of page