top of page

R.U.R. jako zrcadlo moderního strachu z emocí


„Všichni naši úředníci jsou Roboti.“ Zaznívá v Čapkově hře R.U.R. a politoložka Anna Durnová tuto myšlenku rozvíjí ve svém příspěvku v knize #Robot100. „Roboti, kteří se nebojí smrti, roboti, kteří necítí bolest, roboti, kteří systematicky vykonávají, co je jim poručeno, skýtají svojí absencí emocionality moderní příběh o čistých procesech řízení společnosti skrze úřednický aparát.“ Dále Anna, zmiňuje, že soustavnou absencí empatie je svět Rossumovy továrny světem bez emocí, a také světem bez žen. Příspěvek „R.U.R. jako zrcadlo moderního strachu z emocí“ najdete v listopadu v knize "Robot 100: Sto rozumů" pod číslem 29. Anna Durnová je politoložkou zabývající se současným vývojem liberálních demokracií, zejména pak rolí emocí. Ve svém výzkumu se soustředí především na oblast vědy, zdraví a a občanského aktivismu. Působí jako Senior Researcher na Institute for Advanced Studies ve Vídni. Spolupracuje jako Faculty Fellow s Yale University Center for Cultural Sociology. V minulosti působila na univerzitách v Essexu, Lyonu či Paříži, kde se v roce 2019 habilitovala na Sciences PO. Od roku 2015 je editorkou odborného periodika Critical Policy Studies. Je také hlavní řešitelkou projektu GAČR „Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů“ na Fakultě sociálních věd UK Praha. V rámci své vědecké činnosti působí v řadě odborných grémií, zejména v Radě ústavu mezinárodních studií v Praze nebo ve výkonném výboru International Public Policy Association. Anna Durnová je autorkou odborných statí a monografií z oblasti politické sociologie a politologie, mezi jinými například „The Politics of Intimacy“ (The University of Michigan Press 2018) nebo „Understanding emotions in post-factual politics“ (Edward Elgar 2019). Mimo svoji odbornou činnost je externí přispěvatelkou Hospodářských novin. Žije a pracuje ve Vídni a z této pozice příležitostně komentuje aktuální dění v Rakousku pro Českou televizi a Český rozhlas. V roce 2019 obdržela Cenu města Vídně v oblasti věda a výzkum. Vždycky zmiňuju, odkud se s daným autorem znám. S Annou jsme se poprvé potkaly na konferenci "Women in science" v Lichtenštejnském paláci v březnu 2019, kterou uspořádalo Britské velvyslanectví v Praze - British Embassy Prague ve spolupráci s Akademie věd České republiky. Společnou fotku jsme zatím nepořídily

Comentários


bottom of page