top of page

Rossumovi univerzální roboti a řecká mytologie


"Dílo Rossumovi univerzální roboti od českého spisovatele Karla Čapka jsem neznal, dokud jsem nebyl požádán, abych přispěl do knihy #Robot100. Je rozhodně veliká škoda, že jsem až doposud nepostřehl různorodé odkazy a narážky na R.U.R. v soudobých sci-fi dílech, jakými jsou například Star Trek, Futurama, Batman či X-Man. Odkaz R.U.R. bezpochyby formoval populární kulturu a je relevantní i v dnešní době." Říká Arturo Araujo, autor kapitoly "Rossumovi univerzální roboti a řecká mytologie". S Arturem se pravidelně potkáváme na konferencích o umělém životě, letos konference #ALIFE2020 byla bohužel pouze virtuální. Věříme, že příští rok budeme moci pořádat #ALIFE2021 v Praze.


Arturo Araujo působí na Katedře počítačových věd na University College London ve Velké Británii a také je vedoucí výzkumný pracovník ve společnosti TheAIWorks Ltd., která se zabývá umělou inteligencí. Arturo získal titul PhD na UCL, kde se věnoval modelování biologické komplexity. Pětiletou postdoktorskou zkušenost získal na Oddělení integrované matematické onkologie (IMO) v Centru pro rakovinu H. Lee Moffitta ve Spojených státech, kde v úzké spolupráci s biology a klinickými lékaři modeloval začarovaný cyklus rakoviny prostaty a kostních metastáz. Vedle výzkumu na pomezí počítačových věd, matematiky, biologie a medicíny, se Arturo věnuje i výtvarnému umění, miluje kávu, červené víno a sledování filmů.

Comments


bottom of page