top of page

Smí roboti do nebe?


Chodíte do kostela? Dovedete si představit, že by se tam najednou objevil robot a začal kázat a předčítat modlitby? Co je mi známo, tak v Čechách zatím žádný robot lidského kněze nezastoupil, ale v Japonsku už se objevily první vlaštovky. Historická vstřícnost asijských kultur k umělé inteligenci a její integraci do společnosti vcelku očekávaně způsobila, že jedni z prvních robotů v duchovní službě se objevili v buddhistickém prostředí. Nejznámější je asi robot Mindar v chrámu Kodaidži v Kjótu. Kněží také hrají roli i na pohřbech – např. robot Pepper je schopný vykonávat buddhistické pohřební rituály. A když jsme u těch pohřbů – už i roboti jsou pohřbíváni, zejména když si někdo pořídí robotického mazlíčka a vytvoří si k němu silné citové pouto a on se pak porouchá a doslouží (“umře”). S tím tedy přichází otázka (a stejnojmenná kapitola Martina Straky v knize “Robot100: Sto rozumů”): “Smí roboti do nebe?”

Comments


bottom of page