top of page

Vall-I nebo Terminátor? Vliv robotů na trh práce a nerovnost


Zlepší roboti naše životy nebo přispějí k našemu zániku? Budou nám sloužit nebo nám seberou práci? To se dozvíte v kapitole "Vall-I nebo Terminátor? Vliv robotů na trh práce a nerovnost", kterou do knihy #Robot100 napsali ekonomové Jan Libich a Laurence Kotlikoff.

Jan Libich vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a poté získal doktorát z ekonomie na University of New South Wales v Sydney. Od roku 2005 přednáší na La Trobe University v Melbourne a působí rovněž na VŠB-TU Ostrava. Hlavními tématy jeho výzkumu jsou měnová a fiskální politika, finanční stabilita, teorie her a ekonomika sportu. Získal mnohá ocenění jak na poli výzkumu (např. cenu Impuls Nadačního fondu Neuron NF Neuron), tak v pedagogické oblasti (např. cenu Australské vlády za přínos studentům). Je autorem přes 200 mediálních výstupů, zahrnujících vystoupení v australské a české televizi, rádiu a denním tisku. Laurence Kotlikoff je profesorem ekonomie na Bostonské univerzitě, členem Americké akademie umění a věd a výzkumným spolupracovníkem Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER). Napsal 19 knih, mnohé z nich se staly bestsellerem. Je autorem řady odborných studií publikovaných v předních časopisech a také mnoha popularizačních článků, např. pro The New York Times, The Wall Street Journal a Forbes. Byl odborným konzultantem pro mnohé vlády a nadnárodní instituce, např. Světovou banku a Mezinárodní měnový fond. V roce 2014 ho The Economist jmenoval jedním z 25 nejvlivnějších ekonomů světa.Comments


bottom of page