top of page

Zautomatizovat automatizaci aneb budoucnost evoluční robotiky podle R.U.R.


Geoff Nitschke napsal do knihy #Robot100 příspěvek „Zautomatizovat automatizaci aneb budoucnost evoluční robotiky podle R.U.R.“. Jak už název napovídá, bude se týkat otázek sebereprodukce robotů. A to jak popisu současného stavu, tak vyhlídek do budoucna. Představme si evoluční automatizované továrny robotů, které by zajistily nejen návrhy a metodologii výroby robotů, ale také by sloužily jako zdroj a informační databáze pro výrobu každé další generace. První generaci by továrna vyrobila z omezeného množství materiálu a součástek. Ovládací programy by měly omezenou znalost prostředí. Při průzkumu prostředí by roboti shromažďovali data o terénu, úkolech, chování a fyzických překážkách, s nimiž se setkali. Továrna by potom tyto informace využila při navrhování a konstruování nové generace ovládacího programu. Nová těla by vyrobila zkombinováním recyklovaných částí robotů a opětovným použitím částí robotů, kteří byli v předchozí generaci při plnění úkolů v určitém prostředí nejúspěšnější. Koloběh by mohl pokračovat nepřetržitě, dokud by… Víc se dočtete v kapitole Geoffa, kterého znám opět z konferencí ALIFE. Geoff Nitschke získal PhD titul na VU Amsterdam v Nizozemí. Nyní působí na univerzitě v Kapském Městě v Jihoafrické republice. Vede skupinu evolučního strojového učení na Katedře počítačových věd. Věnuje se biologicky inspirovaným výpočetním metodám a umělé inteligenci již více než 15 let. Vydal více než 80 publikací v recenzovaných časopisech a sbornících z konferencí. Jeho výzkum byl podpořen granty v celkové výši přibližně jednoho milionu dolarů od národních a mezinárodních finančních agentur. Pravidelně prezentuje výsledky své práce na klíčových konferencích, jako je ALIFE (konference o umělém životě), konference o genetických a evolučních výpočtech, IEEE kongres o evolučních výpočtech a IEEE symposia o výpočetní inteligenci. Geoff je také editorem časopisů Adaptive Behavior a Frontiers in Robotics and AI. Má za sebou řadu mezinárodních výzkumných pobytů, např. návštěvu Computational Intelligence Group na VU Amsterdam (Nizozemsko), Earth Life Sciences Institute (Tokio, Japonsko), Robotics and Autonomous Systems Group, CSIRO (Brisbane, Austrálie) a the School of Computing na Edinburgh Napier University (Edinburgh, Velká Británie).

Comentarios


bottom of page