top of page
Obálka knihy Robot 100: Sto rozumů

Kniha v češtině
Robot 100: Sto rozumů
obsahuje R.U.R. plus pohled na toto 100 let staré Čapkovo dílo očima 100 osobností

  • Facebook

K dostání téměř u všech knihkupců

nebo v e-shopu Vydavatelství VŠCHT Praha

Kniha Robot 100
O knize
IMG-5672-min_edited.jpg
Jonáš Ledecký logo

O knize

Robot 100: Sto rozumů

Kniha Robot 100: Sto rozumů vychází ve Vydavatelství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na podzim 2020, tedy přesně 100 let poté, co Karel Čapek  knižně vydal své drama R.U.R. s podtilulem Rossum's Universal Robots. Kniha Robot 100: Sto rozumů  obsahuje  R.U.R. v původním znění a také příspěvky 100 osobností z různých oblastí, zejména vědců (a to jak českých, tak i zahraničních). Čtenář bude mít možnost si důkladně pročíst Čapkovu hru a uvědomit si, že roboti v R.U.R. byli tvořeni z chemicky syntetizované měkké hmoty připomínající hmotu živou. Zároveň se čtenář dozví, co se za 100 let od doby, kdy bylo poprvé použito slovo „robot“, v oblasti robotiky, syntetické biologie a umělé inteligence  a umělého života změnilo, které otázky stále zůstávají nezodpovězeny a naopak které další výzvy přináší dnešní doba a moderní technologie. Diskutována budou i společenská témata. Vedle odborných textů psaných populárně naučným způsobem bude možno v knize nalézt i příspěvky umělců (kresby, sci-fi příběhy). Kniha je určena pro širokou veřejnost.

(Anglická verze vyjde v 16. ledna 2024 v MIT Press).

 

R.U.R.

R.U.R.

Rossumovi univerzální Roboti

V listopadu 1920 vydal Karel Čapek knižně R.U.R.

Premiéru tato hra měla oficiálně 25. ledna 1921 v Národním divadle v Praze.

100 let poté...

Vydáváme knihu ROBOT 100

S podtitulem Sto rozumů, protože do ní přispělo 100 osobností.

A století robotů oslavili i jiní:

V Památníku Karla Čapka ve Strži byla výstava "Cesta do hlubin robotovy duše", České centrum Mezinárodního PEN klubu a divadlo Archa připravili v lednu 2022 třídenní festival „100 let R.U.R.“

#Robot100

144771_edited.jpg
AMI_4305_edited_edited_edited.jpg

Editor

Jitka Čejková pochází z Lomnice nad Popelkou, kde chodila do mateřské školy v ulici Karla Čapka (dnešní školka Dášeňka) a pak tam také navštěvovala Základní školu T. G. Masaryka. Po čtyřech letech strávených na Lepařově gymnáziu v Jičíně nastoupila na Vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy, kde pracuje dodnes. Vystudovala chemické a procesní inženýrství, a to jak v magisterském, tak později i doktorském studijním programu. Diplomovou práci na téma “Studium atypické agregace hlenky Dictyostelium discoideum” vykonávala pod vedením Ing. Hany Ševčíkové, CSc. Na disertační práci s názvem “Návrh, příprava a studium strukturovaných částic pro chemické roboty“ pracovala v Laboratoři chemické robotiky prof. Ing. Františka Štěpánka, Ph.D. V současné době působí na pozici docenta na Ústavu chemického inženýrství, kde se mimo jiné věnuje studiu vlastností kapek a jejich podobnosti s chováním živých buněk. Pozitivní ohlasy a ocenění sklidila její práce nazvaná „Kapky jako tekutí roboti“. Jitka Čejková má za sebou řadu krátkodobých i delších výjezdů do zahraničí, například roční postdoktorskou zkušenost z Tridentské univerzity v Itálii a několikaměsíční pobyty na Jihodánské univerzitě v Odense nebo Tokijské univerzitě v Japonsku. Před lety se zúčastnila soutěže FameLab a od té doby se věnuje vědecké komunikaci v Čechách i v zahraničí. Vrcholem jejích aktivit v oblasti popularizace vědního oboru „umělý život“ (angl. Artificial Life) a etymologie slova „robot“ pocházejícího z Čapkovy hry R.U.R. je kniha Robot 100.

  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
Editor
Autoři
104495817_3221065581284491_4122771224321

Obsah

V knize je celkem 90 příspěvků.

Bližší informace o autorech a názvy a stručný obsah jednotlivých příspěvků jsme před vydáním knihy postupně odkrývali na sociálních sítích a na blogu těchto webových stránek.

Teď čekáme a těšíme se na vaše čtenářské recenze.

 

 

 

Obsah
Kontakt

    Kontakt    

Editor:

Doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D.

Ústav chemického inženýrství
Vysoká škola chemicko technologická v Praze
Technická 3, 166 28, Praha 6

tel.: (+420) 220444460

jitka.cejkova@vscht.cz

Vydavatelství:

Ing. Eva Dibuszová, Ph.D.

Centrum informačních služeb

Vysoká škola chemicko technologická v Praze

Technická 5, 166 28, Praha 6
tel.: (+420) 22044-3071
mobil: (+420) 739 249 136
eva.dibuszova@vscht.cz

 

unnamed-min.jpg
Jonáš Ledecký logo
bottom of page