top of page

Debatní roboti a otázka nacionality & Roboti budoucnosti: hrozba nebo nutnost?


Dnes si představíme další dva příspěvky, které si již brzy budete moci přečíst v knize „Robot 100: Sto rozumů“. „Všichni jsme jiné národnosti, původu, rasy a všichni hovoříme odlišnými jazyky. Japonci mluví japonsky, Číňané čínsky a Američané mají svou americkou angličtinu. Lišíme se i barvou vlasů a pleti. V R. U. R. jsou všechny tyto rozdíly označeny slovem „nacionalita“. V tomto dramatu říká postava jménem Domin, že z každé továrny budou vycházet roboti jiné barvy, jiného chlupu, jiného jazyka… Je jasné, že lidé nemohou pochopit jinou kulturu, když nikdy neopustili svou rodnou zemi. Pokud tedy do procesu vytváření robotů zařadíme koncept nacionality, co se stane?“ To se dozvíte na straně 242 v příspěvku „Debatní roboti a otázka nacionality“, jehož autorem je Daiki Shirafuji. Na straně 262 najdete úvahu Tomáše Mikolova nazvanou „Roboti budoucnosti: hrozba nebo nutnost?“ Když se pokusíme zobecnit hlavní příběh R. U. R., dojdeme k myšlence, že lidé vytvářejí lepší a lepší technologie, které jejich práci automatizují. Když toto dovedeme do extrému, můžeme se zamyslet (a Tomáš se zamýšlí), co budou lidé dělat, až bude všechna současná práce vykonávána stroji. Tomáš Mikolov absolvoval doktorský program na Vysokém učení technickém v Brně, následně Česko opustil a postupně působil ve společnostech Google Brain či Microsoft Research. Nedávno se stal posilou CIIRC ČVUT v Praze, kam přešel z Facebook AI Research, kde se od roku 2014 zabýval vývojem inteligentních algoritmů pro co nejpřirozenější komunikaci strojů s lidmi. Převrat ve svém oboru způsobil, když ještě na studiích vyvinul modely jazyka založené na rekurentních neuronových sítích. Ty dokáží popsat strukturu jazyka mnohem přesněji než jakékoliv předchozí přístupy, přispěl tak k zásadnímu zlepšení Google překladače. V roce 2018 byl oceněn NF Neuron za významný vědecký objev v oboru computer science. Na fotce je Tomáš uprostřed a Daiki vpravo. Daiki je nejmladším autorem knihy #Robot100, je teprve studentem a na Hokkaidské univerzitě se věnuje přirozenému zpracování jazyka. Fotka byla pořízena letos v lednu během jeho krátké návštěvy Prahy.

Comments


bottom of page