top of page

Molekulární rojová robotika: výzvy a vyhlídky do budoucnaNávrh a příprava robotů jsou často inspirovány přírodou, a tak vznikla i takzvaná „rojová robotika“ (angl. swarm robotics). „Molekulární rojová robotika: výzvy a vyhlídky do budoucna“ je název kapitoly, kterou do knihy #Robot100 společně napsali Akira Kakugo a Arif Md. Rashedul Kabir z Hokkaidské univerzity. Akira Kakugo je docentem na Katedře chemie na Hokkaidské univerzitě. Bakalářský titul získal v oboru „vědy o rybolovu“ (Fisheries Science) a magisterský titul v oboru polymerních věd. Později se stal doktorem věd, taktéž na Hokkaidské univerzitě. Poslední dobou se zabývá studiem aktivních hmot (active matter), zejména jejich rojením a jak reagují na různé podněty. Mezi jeho výzkumné zájmy patří také výroba molekulárních robotů a umělých svalů z aktivních látek. Arif Md. Rashedul Kabir získal bakalářský i magisterský titul v oboru chemie na univerzitě v Dháce. Později získal doktorát z biologických věd na Hokkaidské univerzitě pod vedením prof. Jiana Ping Gonga a výše zmiňovaného Akiry Kakugo. V současné době je odborným asistentem na Katedře chemie na Hokkaidské univerzitě. Mezi jeho výzkumné zájmy patří vývoj umělých inteligentních materiálů pomocí biomolekulárních motorických systémů, porozumění samosestavování a kolektivní chování aktivních materiálů. Poslední dobou zkoumá zejména citlivost cytoskeletálních proteinů na mechanické podněty a vyvíjí biomimetické ovladače z biomolekulárních motorických systémů.

Komentarze


bottom of page