top of page

Oslavy stého výročí slova robot zahájeny


Tento víkend skončila konference o umělém životě ALIFE 2020 a odstartovali jsme přípravy ALIFE 2021, kterou budeme organizovat příští rok v Praze u příležitosti stého výročí slova robot. V listopadu 2020 vydáme na VŠCHT Praha knihu Robot 100.


Umělý život (angl. artificial life, běžně zkracováno jako ALIFE) je interdisciplinární vědní obor, který lze nejstručněji popsat jako studium života, jaký by být mohl, oproti biologii, která zkoumá život takový, jaký známe tady na Zemi. Jedná se o fascinující obor, kde se řeší témata od umělé inteligence a robotiky, přes chemické syntézy umělých buněk až po téměř filozofické úvahy, co je to vlastně život? V ALIFE komunitě se tak setkáme s počítačovými vědci, robotiky, fyziky, chemiky, biology, ale také zástupci z humanitních oborů, nebo dokonce umělci. ALIFE konference se konají každoročně již od 80. let minulého století, kdy první konferenci pořádal zakladatel oboru Christopher Langton v Los Alamos ve Spojených státech.


Původně se letošní konference měla konat v kanadském Montrealu, ale vzhledem k současné situaci a omezeným možnostem cestovat, se přesunula na internet a jednalo se tak o první plně virtuální konferenci ALIFE. Příští rok budeme pořádat konferenci u nás na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Budoucnost vidím optimisticky, a tak plánujeme ALIFE 2021 jako konferenci hybridní. To znamená, že se konference bude konat v Praze, a kdo se nebude moci zúčastnit fyzicky, bude mít zpřístupněnu virtuální část. Nebude se však jednat o první hybridní ALIFE konferenci, již v roce 2019 si vědci z ALIFE komunity mohli vybrat, zda přijedou či přiletí na konferenci do Newcastlu ve Spojeném království osobně, nebo zvolí šetrnější variantu k naší planetě a budou se účastnit přednášek pouze online. Věříme, že hybridní formát časem bude běžný pro všechny konference.


Ačkoli umělý život nemá v České republice příliš tradici a k tomuto oboru se v současné době hlásím v podstatě jen já a hrstka vědců CIIRCu, uskuteční se u nás příští rok již druhá mezinárodní konference o umělém životě. Tu první zorganizoval Jozef Kelemen v roce 2001 jako ECAL (The 6th European Conference on Artificial Life). ALIFE konference se tedy vrátí do Prahy po 20 letech a jejím tématem tentokrát bude oslava 100. výročí Čapkova R.U.R. (Rossum's Universal Robots), a tudíž i celosvětově používaného slova „robot“, které se poprvé objevilo právě v tomto díle.


Každý, kdo Čapkovu hru četl nebo ji viděl v divadle, ví, že Rossumovi roboti nebyli žádná kovová monstra, jak si roboty dnes mnozí představují, ale byli tvořeni z chemicky připravené hmoty, která se chovala jako živá. Ve hře zaznívá věta: „Příroda našla jen jeden způsob, jak organizovat živou hmotu. Je však jiný způsob, jednodušší, tvárnější a rychlejší, na nějž příroda vůbec nenarazila.“ S trochou nadsázky by se dalo říci, že tím Karel Čapek zformuloval některé myšlenky a cíle vědního oboru umělý život již v roce 1920. V R.U.R. najdeme spoustu témat, která řeší vědci i v dnešní době, ať už jde o procesy syntézy umělých tkání a orgánů, otázky evoluce a rozmnožování, schopnost napodobovat chování lidských bytostí a projevovat alespoň známky inteligence nebo mít vědomí. R.U.R. nastiňuje i společenské problémy týkající se globalizace, rozdělení moci a bohatství, náboženství nebo postavení žen. V podstatě asi každý vědec by dokázal ukázat příklad, jak R.U.R. otvírá některou ze stále nezodpovězených otázek jeho oboru. A přesně toto jsem udělala já! Nejprve jsem se rozhodla připomenout, jak souvisí toto sto let staré drama s chemií, ale později jsem začala dávat jednotlivé myšlenky do souvislosti i s umělým životem a dalšími obory. Oslovila jsem své kolegy a známé a požádala je, aby si přečetli původní Čapkovo R.U.R. (zejména v zahraničí o tomto díle neměli mnozí vůbec ponětí) a pak aby k tomu napsali svůj komentář. A tak vznikla kniha Robot 100.


Od loňského podzimu do letošního ledna jsem posbírala celkem 86 krátkých kapitol a několik ilustrací od 100 osobností, nejen vědců, ale i spisovatelů, novinářů, sportovců či umělců. Zhruba třetinu tvoří Češi, ostatní autoři jsou z celého světa. Pokud se na to podíváme jako na olympiádu a její kruhy, tak jsou v knize reprezentanti ze všech pěti kontinentů. Kdo a o čem do knihy přispěl, to se postupně můžete dozvídat na tomto webu www.robot100.cz a sociálních sítích. Od teď až do listopadu budou postupně odkrývány detaily o knize Robot 100. A kniha samotná spatří světlo světa v listopadu 2020, přesně sto let po knižním vydání Čapkova R.U.R. V tuto chvíli vám ještě prozradím, že autorem obálky knihy Robot 100 je známý český ilustrátor Jonáš Ledecký.


Česká verze knihy Robot 100 vyjde u nás - ve Vydavatelství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. VŠCHT Praha je největší chemicky orientovanou univerzitou v Čechách, která se zaměřuje nejen na výuku a výzkum v oblasti chemie, chemické technologie, biochemie, biotechnologie a materiálového inženýrství, ale dává prostor nám vědcům působit i v relativně nových oborech, jakým je například výše zmiňovaný umělý život. A Vydavatelství VŠCHT Praha, vedené Ing. Evou Dibuszovou, Ph.D., je specializované a jediné vydavatelství v České i Slovenské republice, které se systematicky zabývá vydáváním odborné chemické literatury. Vydavatelství dále vedle skript a učebnic publikuje i konferenční sborníky nebo knihy pro širokou veřejnost.

Je skvělé, že naše vydavatelství zařadilo do svého edičního plánu na letošek i mou knihu Robot 100.


Mám radost, že právě u nás na VŠCHT Praha budeme moci připomenout původní Čapkovu myšlenku, že jeho roboti v R.U.R. vznikli chemickou cestou a že tedy poprvé slovo robot bylo použito v podstatě pro chemický vynález, i když pouze fiktivní. My však nejsme jediní, kdo plánuje oslavy stého výročí slova robot. Spolupracuju např. se Zdeňkem Vackem, ředitelem Památníku Karla Čapka, kde se v této souvislosti chystají různé akce na podzim 2020. V lednu 2021 bude Jiří Dědeček a Jaroslav Veis pořádat několikadenní konferenci v divadle Archa zaměřenou na oslavy stého výročí premiéry R.U.R. Já a někteří další autoři budeme mít přednášky na akcích pro širokou veřejnost, zejména na listopadové Noci vědců. Spolupracuju s Janou Horákovou z Masarykovy univerzity v Brně, která napsala před lety úžasnou knihu o R.U.R. z pohledu teatrologie nazvanou „Robot jako robot“. A vrcholem všeho bude právě mezinárodní konference o umělém životě ALIFE, která se bude konat v létě 2021 v Praze. A v té době vyjde i anglická verze knihy Robot 100.

Comments


bottom of page