top of page

Rossumovi univerzální roboti: příběh dvou druhů & Jsou roboti živí?


Naše kniha #Robot100 nese podtitul “Sto rozumů”, protože do ní přispělo sto osobností. Průběžně vám tu odtajňuji jednotlivé autory a jejich příspěvky, ale pokud chci stihnout všechny představit dříve, než bude kniha k dostání ve vašem knihkupectví, musím to zrychlit a začít představovat autory po dvou či více. Už tu padlo 65 jmen, teď přihazuji další dvě.


Daniel Polani nazval svůj příspěvek “Rossumovi univerzální roboti: příběh dvou druhů”. Zmiňuje v něm další literární díla a srovnává je s Čapkovým dramatem R.U.R. Nejvíce se asi věnuje srovnání s románem Mary Shelleyové Frankestein, což je příběh jedince, který si stejně jako Prométheus nárokuje klíč ke stvoření a jako jedinec je pak také potrestán. Oproti tomu je R.U.R. příběhem celého lidstva, podobně jako např. Matrix. Na příkladu obludného monstra stvořeného Viktorem Frankensteinem Daniel vysvětluje odborný termín tísnivé údolí (z angl. uncanny valley). Danielův příspěvek má číslo 76.


Pod číslem 22 se skrývá příspěvek Martina Biehla nazvaný “Jsou roboti živí?” Jedná se o zajímavou úvahu - pokud jediný organismus nebo stroj vytrvá navěky, může být považován za živý, i když se nerozmnožuje. Reprodukce je pak jen způsob života. Otázkou však zůstává, jestli opravdu nerozmnožující se organismus, který by dosáhl stejné úrovně adaptace v nových prostředích a stejné pravděpodobnosti nevyhynutí jako rozmnožující se organismy, by mohl být označen za živého. Zásadní potíž je totiž v tom, že neexistuje všeobecná definice života...


Daniel Polani (na fotce druhý zprava) je profesorem na University of Hertfordshire a Martin Biehl (na fotce druhý zleva) byl před lety jeho PhD studentem. A všichni jsme přátelé s již několikrát zmiňovaným Takashim Ikegami (první zprava).


A když jsme u těch robotů, dovolte mi zmínit, že Daniel byl několik let prezidentem mezinárodní organizace RoboCup, která každoročně pořádá mistrovství světa v robotickém fotbalu v několika kategoriích a která se si již při svém založení dala velmi ambiciózní cíl – do roku 2050 vyvinout roboty, které by byly schopny porazit mužstvo v té době nejlepších fotbalistů světa.

Comentários


bottom of page