top of page

Věda bez svědomí


Antoine Pasquali si pro název svého příspěvku do knihy Robot100 vypůjčil část citátu Francoa Rabelaise “Věda bez svědomí je zhouba duše”. Antoine se zamýšlí nad tím, že ačkoli hra R.U.R. byla napsána před sto lety a mohli bychom očekávat, že bude z čistě vědeckého hlediska plná nepřesností a mylných představ, tak se spíše zdá, že Karel Čapek opravdu vše celkem dobře promyslel a že svá slova volil pečlivě. A Antoine dále uvádí několik konkrétních příkladů, jaké tehdejší poznatky nejen z vědy a techniky, ale i filozofie Karel Čapek do svého R.U.R. zakomponoval. Antoine Pasquali je technologickým ředitelem společnosti Cross Compass Ltd., přední AI společnosti v Japonsku. Dále je spoluzakladatelem a výzkumným poradcem ve společnosti Cross Labs, jejímž cílem je překlenout propast mezi průmyslovým a akademickým výzkumem v oblasti umělé inteligence. Během své kariéry se věnoval jak základnímu výzkumu, tak průmyslovým aplikacím. Má na svém kontě dvacet let zkušeností v oblasti umělé inteligence, jedenáct let v kognitivní neurovědě a devět let v robotice a strojírenství pro potravinářský a zpracovatelský průmysl. Říkáte si, co to ti lidé na té fotce dělají s rukama? Cross Labs! A ti lidé jsou všichni vyjma jednoho autoři knihy Robot100! Některé jsme si už představili, některé si představíme až příště. A dnes zmiňovaný Antoine sedí druhý zprava.

Comments


bottom of page