top of page

Vesmír plný robotů


V lednovém čísle časopisu VESMÍR se na stranách 24-26 v článku Chemičtí roboti bez plechu a koleček dočtete o chemických robotech vyvíjených na Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha. Frantisek Stepanek dělá chemické roboty k cílenému doručování a řízenému vylučování léčiv, Ivan Rehor hydrogelové mikroroboty a Jitka Čejková kapičkové tekuté roboty. Strana 27 nadepsaná O robotech stokrát jinak je věnovaná ukázkám z knihy Robot100: Sto rozumů. Pokud Vesmír neseženete v tištěné podobě (mapa prodejců časopisu Vesmír), koupit si můžete i elektronickou verzi.

Commentaires


bottom of page