top of page

Robotovi jazykoví sourozenci


Česká verze knihy #Robot100 s podtitulem „Sto rozumů“ vychází nyní ve Vydavatelství VŠCHT Praha. (Anglická verze by měl vyjít až v roce 2021 v MIT Press). Protože zhruba dvě třetiny autorů jsou ze zahraničí, bylo potřeba anglické příspěvky přeložit do češtiny. Tímto bych chtěla poděkovat Blance Rozsypalové a jejím kolegům za jejich překladatelské služby. A všechny ty překlady a původní české texty se musely nechat zkontrolovat. Znáte nějakou větší kapacitu na český jazyk, než je Karel Oliva? Tímto bych chtěla hrozně moc Karlovi poděkovat nejen za jazykové korektury celé knihy, ale i za jeho skvělý příspěvek do knihy nazvaný „Robotovi jazykoví sourozenci“, ve kterém rozebírá, která další slova vedle toho Čapkova robota pronikla z čestiny do světových jazyků. (A taky Karlovi děkuju za jeho morální podporu během přípravy knihy.) Karel Oliva vystudoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy obor informatika se specializací na matematickou lingvistiku. Poté byl interním aspirantem této fakulty. Svoji dokončenou disertační práci však mohl obhájit až po Sametové revoluci. V lednu roku 1989 odešel Karel Oliva ilegálně do Bulharska. Tam pracoval jako vědecký pracovník sekce matematické lingvistiky Koordinačního centra pro informatiku a výpočetní techniku Bulharské akademie věd. V říjnu roku 1989 svůj pobyt v Bulharsku zlegalizoval. Později působil na Ústavu matematické lingvistiky Sárské univerzity v Saarbrückenu, kde se habilitoval v oboru všeobecná lingvistika. Působil také v oddělení matematické lingvistiky Rakouského ústavu pro výzkum umělé inteligence ve Vídni. Třináct let strávil ve funkci ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR. Karel Oliva se odborně zajímá o formální syntax přirozených jazyků, jakož i o inovativní přístupy, které vedou k praktickým (zejména počítačovým) aplikacím. V časopisech a sbornících odborných konferencí publikoval kolem stovky původních vědeckých prací. Karel je spoluautorem implementací řady softwarových celků (mimo jiné např. korektoru české gramatiky pro Microsoft Office). V současné době se věnuje hlavně popularizaci vědy a češtiny - jak na přednáškách, tak prostřednictvím médií. S Karlem se osobně známe díky soutěži FameLab Czech Republic, kde jsem s ním párkrát ještě spolu s Michaelem Londesboroughem zasedla do poroty.

Comments


bottom of page