top of page

Pozvánka na křest knihy 25. 1. 2024

Srdečně vás zveme 25. ledna 2024 na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze na křest knihy s názvem „R.U.R. and the Vision of Artificial Life“, která vyšla v prestižním americkém vydavatelství MIT Press 16. ledna a která úzce souvisí s knihou v češtině „Robot 100: Sto rozumů“ vydanou Vydavatelstvím VŠCHT Praha na podzim 2020. Slovo „robot“ bylo poprvé světu představeno 25. ledna 1921, kdy měla v Národním divadle v Praze premiéru hra Karla Čapka nazvaná R.U.R. s podtitulem Rossum's Universal Robots. Sté výročí premiéry se kvůli covidovým opatřením pořádně oslavit nedalo, a tak si význam Čapkova díla připomeneme o něco později v den nekulatého výročí.
Editorkou obou knih je Jitka Čejková a v obou knihách nalezneme Čapkovo R.U.R. v plném znění, eseje a pěkné obrázky. V anglickém vydání „R.U.R. and the Vision of Artificial Life“ je čtenářům nabídnut zcela nový překlad R.U.R. do angličtiny, o který se postaral Štěpán Šimek, profesor a vedoucí Divadelní katedry na Lewis and Clark College v Portlandu v USA. Do angličtiny přeložil řadu současných českých divadelních her, je autorizovaným překladatelem děl Václava Havla, přeložil všechny hry Petra Zelenky a nyní moderně přeložil i sto let staré Čapkovo drama. Na rozdíl od některých jiných překladů, neudělal žádné škrty, přeložil každé slovo a řádek a oproti originálu nic nezměnil, a tak se anglicky mluvící čtenáři mohou seznámit s nejvěrnějším překladem původních Čapkových myšlenek.


Zatímco česká verze Robot 100 obsahuje příspěvky od stovky osobností (proto ten podtitul „Sto rozumů“), do anglického vydání byla vybrána jen dvacítka esejí souvisejících převážně s vědním oborem umělý život (a proto se v názvu objevuje „.. a vize umělého života“). Čtenář má možnost se dočíst, co se za 100 let od doby, kdy bylo poprvé použito slovo „robot“, v oblasti robotiky, syntetické biologie a umělé inteligence a umělého života změnilo, které otázky stále zůstávají nezodpovězeny a naopak které další výzvy přináší dnešní doba a moderní technologie. Diskutována jsou i společenská témata a problémy týkající se globalizace, rozdělení moci a bohatství, náboženství nebo postavení žen ve společnosti. V české verzi je možno vedle odborných textů psaných vědci populárně naučným způsobem nalézt i příspěvky umělců, spisovatelů, rozhlasových a televizních moderátorů nebo i sportovců, kteří se zamýšlejí nad minulostí, současností a budoucností robotů.


Různé pohledy na roboty v knihách nalezneme i obrazovou formou. V české verzi je ústřední obálka od Jonáše Ledeckého a pak několik kreseb od českých i zahraničních umělců. V anglickém vydání jsou všechny eseje uvedeny kresbami z 49. ročníku  Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, jejímž tématem v roce 2021 byli roboti a umělá inteligence.


V obou knihách je také otištěn Čapkův fejeton z Lidových novin z roku 1935 s názvem „Autor robotů se brání“, ve kterém Čapek zdůrazňoval, že při psaní R.U.R. „myslil na moderní chemii“ a „nemínil poslat na svět panáky z plechu, nadívané kolečky, fotobuňkami a jinými mechanickými hejbly“. Tento jeho text nám připomíná, že ačkoli dnes je slovo „robot“ hojně používáno pro elektromechanická zařízení, původní idea byla roboty připravit chemickou syntézou z nové hmoty, která se prostě chová jako živá. Podle Čapka na naší planetě nebyly vyčerpány všechny možnosti tvoření a právě snahy nalézt látky, jiné než ty, ze kterých je vybudována živá buňka, jiné alternativy života, hmotný substrát, ve kterém by se mohl vyvinout život, kdyby se nebyl dal od začátku jinou cestou, tak právě to patří mezi cíle vědců z vědní oblasti umělý život. A právě proto se oslav Čapkova díla chopila univerzita zaměřená na chemii a technologie.


O kvalitě obou knih svědčí pozitivní recenze jak českého vydání, tak i ohlasy na anglickou verzi. V časopise Science minulý týden vyšel celostránkový rozbor knihy „R.U.R. and the Vision of Artificial Life“, v němž zaznívá např.  „Nejvýznamnějším přínosem svazku je nový překlad hry Štěpána S. Šimka, kterému se daří zachytit surrealistickou podivnost Čapkovy temné komedie omylů a zpřístupnit text současnému publiku.“ The Irish Times o knize napsali "Povinná četba pro každého, koho zajímá umělý život."


Představení obou knih „R.U.R. and the Vision of Artificial Life“ a „Robot 100: Sto rozumů“  proběhne 25. ledna 2024 od 15 hodin v posluchárně BI VŠCHT Praha (Technická 3, Praha 6) zakončené křtem knihy (okolo 18 hodin) a autogramiádou. Knihy bude možno zakoupit si na místě. Na křest knihy „R.U.R. and the Vision of Artificial Life“ přijedou někteří autoři osobně (Seth Bullock, Julyan Cartwright, Gusz Eiben, Carlos Gershenson, Jana Horáková, Sina Khajehabdollahi, Julie Nekola Nováková, Antoine Pasquali), někteří se zúčastní pouze vzdáleně (George Musser, Olaf Witkowski, Hemma Philamore, Nathaniel Virgo a další). Účast přislíbili i autoři, jejichž příspěvky se objevily pouze v českém vydání „Robot 100: Sto rozumů“  (např. Vladimír Kočí, Steen Rasmussen, Petr Salaba, František Štěpánek, „Vědátor“ Jan Tomáštík). Na dálku se také připojí překladatel Štěpán Šimek a zástupci vydavatelství MIT Press. Pár slov pronese i rektor VŠCHT Praha, pan profesor Milan Pospíšil, ředitel Památníku Karla Čapka ve Strži, Zdeněk  Vacek, a kurátorka Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, Veronika Trubačová.


Křest se uskuteční jako veřejná akce v rámci Dynalife COST meetingu. COST program podporuje evropskou spolupráci ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research), zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí a jednou z takovýchto akcí je i COST Action CA21169 DYNALIFE (Information, Coding, and Biological Function: the Dynamics of Life), do které je zapojena jak editorka knih Jitka Čejková, tak i mnozí z autorů, kteří v knihách „R.U.R. and the Vision of Artificial Life“ a „Robot 100: Sto rozumů“ vzdali hold nejen robotům, ale hlavně Karlu Čapkovi.


Zároveň bychom širokou veřejnost chtěli pozvat ke zhlédnutí putovní výstavy Zdeňka Vacka z„ROBOT: Born in Czechia, known all over the world“, která byla připravena u příležitosti českého předsednictví v Radě EU. Poté, co byla vystavována v Bruselu, Štrasburku, Lucembursku a Památníku Karla Čapka ve Strži, je nyní až do konce ledna umístěna v Technické ulici před budovou B Vysoké školy-chemicko technologické v Praze. Tato výstava připomíná nejen světový ohlas Čapkovy vizionářské divadelní hry R.U.R., v níž se roboti poprvé objevili na scéně, ale také současné úspěchy české robotiky, a to od konverzujícího chatbota Alquista a neúnavného zedníka z ČVUT, přes chemické roboty z VŠCHT Praha, až po vojenské robotické aplikace. Nechybí samozřejmě ani panel věnovaný knize „Robot 100: Sto rozumů".

Commenti


bottom of page